Những dạng ngữ pháp cần dùng cho IELTS Writing đạt 7.0

Ngữ pháp là một trong những điểm yếu của các bạn học viên Việt Nam. Không cần xét đến những cấu trúc phức tạp các bạn mới mắc lỗi sai mà chỉ cần những lỗi đơn giản như chia thời thì, sự phù hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ, v.v các bạn đã nhầm lẫn hết cả rồi.

Tiếp tục đọc “Những dạng ngữ pháp cần dùng cho IELTS Writing đạt 7.0”

Các cách chào hỏi trong tiếng Anh bạn cần biết

Trong 12 năm đi học, bạn có lẽ đã thuộc lòng các từ chào hỏi như “hello” “how are you?”. Tuy nhiên trên thực tế, người bản ngữ không phải lúc nào cũng sử dụng những từ trên

Tiếp tục đọc “Các cách chào hỏi trong tiếng Anh bạn cần biết”