Câu trả lời mẫu cho một đề Speaking IELTS hoàn chỉnh

Các bạn đang gặp khó khăn với kỹ năng nói trong bài thi IELTS? Hãy cùng JOLO tham khảo mẫu câu trả lời cho một đề thi Speaking IELTS hoàn thiện dưới đây? nhé! 

Tiếp tục đọc “Câu trả lời mẫu cho một đề Speaking IELTS hoàn chỉnh”

Các chủ đề Speaking IELTS Tháng 1/2017

JOLO xin giới thiệu với các bạn một số topic Speaking IELTS được sử dụng trong các bài thi của Tháng 1/2017 (theo tổng hợp của trang IELTS Liz). Nếu bạn đang trong quá trình ôn tập hoặc chưa tự tin lắm với kỹ năng nói của mình, đây chắc chắn là bài viết bạn không nên bỏ lỡ.

Tiếp tục đọc “Các chủ đề Speaking IELTS Tháng 1/2017”

NÊU Ý KIẾN BẰNG THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) TRONG WRITING TASK 2?

Trong bài thi Writing Task 2, trường hợp nào thì bạn được phép sử dụng Passive Voice như “it is believed …” hoặc “it is thought …” để nêu ý kiến?

Tiếp tục đọc “NÊU Ý KIẾN BẰNG THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) TRONG WRITING TASK 2?”

Điểm thi IELTS của bạn được tính thế nào?

Hiểu rõ cách chấm điểm các phần thi trong IELTS sẽ giúp bạn cải thiện các kỹ năng có nguy cơ gây mất điểm và xác định cách luyện thi thích hợp nhất để đạt được thang điểm mà bạn mong muốn.

Tiếp tục đọc “Điểm thi IELTS của bạn được tính thế nào?”