Các Cách để cải thiện điểm số IELTS nhanh nhất?

Bạn vẫn đang hàng ngày ôn luyện chăm chỉ, nhưng liệu đã biết cách kiểm tra kết quả của bản thân hay băn khoăn phương pháp self-study mình đang theo đuổi liệu đã hiệu quả?

Tiếp tục đọc “Các Cách để cải thiện điểm số IELTS nhanh nhất?”

22 IDIOMS chủ đề: Priorities và Decisions

IDIOMS AND MEANINGS:

the bottom line: điểm mấu chốt, điểm cốt yếu

In a discussion or argument, the bottom line is the most important and basic fact about what you are discussing.

VD: The bottom line is that the great majority of our kids are physically unfit.

Tiếp tục đọc “22 IDIOMS chủ đề: Priorities và Decisions”