[Music & English] Ngôn từ của những ca khúc làm nên huyền thoại Linkin Park

Từ lâu, các ca khúc của Linkin Park đã tập trung thể hiện những khía cạnh tâm lý ẩn sau, góc tối trong mỗi cá nhân và đặc biệt là những cảm xúc mạnh mẽ của những người phải chịu đựng rất nhiều trong cuộc sống. Ca từ của Linkin Park và cả giọng hát của Chester Benning, ca sĩ chính của band, có một chất tự sự chân thật đến mức gai góc.

Tiếp tục đọc “[Music & English] Ngôn từ của những ca khúc làm nên huyền thoại Linkin Park”